De bouwwereld is momenteel aan grote verandering onderhevig. Juist binnen deze veranderende wereld ontstaan er nieuwe kansen. In 2008, het jaar dat de crisis voor het eerst voelbaar was, is vanuit eigen kracht studio PROTOTYPE ontstaan, een multidisciplinair ontwerpstudio voor architectuur en stedenbouw gevestigd in Amsterdam.

Vanuit de veranderende wereld zijn we genoodzaakt als ontwerpers en architecten positie in te nemen. Binnen deze wereld is er juist behoefte aan een nieuw fundament, vanuit gedegen vakmanschap worden door ons unieke ontwerpen gecreëerd, welke niet opgaan in de vluchtige wereld van nu, maar gebouwen die de tand des tijds kunnen doorstaan en op mooie wijze verouderen en daardoor hun fysieke waarde voor de context wordt behouden. Juist deze gebouwen zijn duurzaam.
Fijn gedetailleerde en doorwrochte gebouwen ontstaan denkend vanuit het materiaal waarvan de eigenschappen bepalend zijn voor de vormgeving, constructie en detaillering. Form Follows Material.

Om tot een doorwrochten ontwerp te komen zijn bestaande uitwerkingstechnieken ontoereikend, we zijn genoodzaakt om op verschillende schaalniveaus fysieke modellen te produceren en te toetsen, welke de gebruiker en de opdrachtgever beter inzicht geven in specifieke onderdelen van het ontwerp: prototyping. Voor ieder proces worden nieuwe technieken gebruikt en gecombineerd, welke voldoen aan vernieuwde standaarden, kwaliteitseisen en regelgeving.

Gebouwen, bouw je niet op zichzelf, maar komen voort uit een kader van unieke randvoorwaarden. Daarom worden onze ontwerpen uitgewerkt binnen een multidisciplinair netwerk, een bundeling van expertise, dikwijls aangevuld met expertise van buiten de bouwwereld. Bijvoorbeeld de auto- en scheepvaartindustrie, sectoren welke beter bekend zijn op het gebied van integrale proces aanpak.

Om in de uitvoering de kwaliteit te kunnen garanderen, worden dikwijls bestaande aanbestedingconventies doorbroken. Creatieve aanbestedingtactieken en design & build constructies bieden de opdrachtgever betere kwaliteit voor hetzelfde budget.
Op deze wijze heeft studio PROTOTYPE ervaring opgedaan op het gebied van uitvoering en beweegt daarmee geheel in tegen de heersende trend onder architecten.