Privacy Statement - studio PROTOTYPE

studio PROTOTYPE B.V., gevestigd aan Lijnbaansgracht 56a, 1015 GS te Amsterdam, is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
studio PROTOTYPE B.V., SLijnbaansgracht 56a, 1015 GS te Amsterdam, telefoonnummer +31 (0)20 7781567, e-mailadres .(JavaScript must be enabled to view this email address).

studio PROTOTYPE kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:
- Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.
- Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze services op te vragen.
- Waar toegestaan, kan studio PROTOTYPE informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie actueel te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

studio PROTOTYPE kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor:
- Het verzenden van onze nieuwsbrief.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

MailChimp:
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. MailChimp is een email marketing provider, beheerd door MailChimp Inc. MailChimp houdt een database bij van e-mailadressen. Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens toegevoegd aan de database van MailChimp. De e-mailbeheer en verzendservice van MailChimp maakt gebruik van zogenaamde web beacons. Deze beacons houden bij wie de e-mails opent en wanneer. Daarnaast kunnen clicks op links in e-mails worden gemeten. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op ‘unsubscribe’ te klikken.

Geautomatiseerde besluitvorming:
studio PROTOTYPE neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
studio PROTOTYPE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u zich uitschrijft voor online-communicatie dan vernietigen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
studio PROTOTYPE deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Andere websites:
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de studio PROTOTYPE websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies:
Wanneer u de studio PROTOTYPE website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van studio PROTOTYPE nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

studio PROTOTYPE websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:
- Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
- Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.

Sociale media:
Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door studio PROTOTYPE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studioprototype.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. studio PROTOTYPE. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid:
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. studio PROTOTYPE zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert. We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid:
studio PROTOTYPE kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact:
Als u contact wilt opnemen met studio PROTOTYPE over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u dit e-mailadres: info@studioprototype.nl