SHORT STAY CITY PROEFTUIN

De terreinen van de Rijkstuinbouwschool hebben, na het verplaatsen van de educatieve activiteiten naar nabijgelegen nieuwbouw, te maken met structurele leegstand en is hierdoor geïsoleerd geraakt van haar omgeving. In opdracht van de Raad vastgoed heeft studio PROTOTYPE i.s.m. ZUS een ontwerpstudie verricht naar het gebied tot een multifunctionele short stay faciliteit. Het gebied is in totaal 6 hectare groot met een bouwkundige renovatieopgave van 7000m2. PROTOTYPE en ZUS gaan uit van de aanwezige kwaliteiten en structuren in het gebied en heeft tot doel dit tijdelijk te transformeren tot een waardevolle toevoeging voor haar directe omgeving. Gebruikmakend van de bestaande kasfundamenten wordt een serie plots gereedgemaakt voor diverse groene initiatieven: stadstuinbouw, ontwikkeling van duurzame technologieën, ecologische groeituinen etc.. De plots kunnen worden verpacht of verhuurd aan een breed spectrum van lokale ondernemers en verenigingen in de regio Aalsmeer, inspelend op de landelijke trend waarin men bewuster omgaat met lokale producten.

De nieuwe proeftuin biedt de beschouwer een interessant palet met een grote verscheidenheid aan invullingen. Op deze manier wordt de proeftuin zowel een actief, productief landschap als een aangename plek om te verpozen. Als onderdeel van dit concept wordt uitgegaan van een compleet ecosysteem van wonen, werken, sport, ontspanning en vrije tijd. Daarmee zeggen we in het kort investeer niet alleen in steen maar in het totale ecosysteem. Tijdelijke interventies kunnen als een katalysator fungeren en bijdragen aan een dynamische leefomgeving en het imago daarvan. Met deze uitgangspunten wordt het gebied aan de Linnaeuslaan geen monocultuur maar wordt het als een Short Stay City verknoopt met de omliggende wijk en groenstructuren met een rijke mix aan bewoners en gebruikers.

strategie permanente tijdelijkheid proeftuin

verschillende plots proeftuin

plattegrond en typologieënShort stay city proeftuin 
opdrachtgever 
functie stedenbouwkundig ontwikkeling strategie
grootte 6 ha. grondgebied, 7000 m² bouwvolume
ontwerp  ZUS [Zones Urban Sensibles] i.s.m. studio PROTOTYPE en
ontwerpteam Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden, Steven Otten
projectteam Kristian Koreman, Tim Peeters
fase voorlopig ontwerp