PUBLICATIE OOG VOOR DE BUURT MAGAZINE

PUBLICATIE OOG VOOR DE BUURT MAGAZINE

Het magazine ‘Oog voor de buurt’, een uitgave van Atelier Rijksbouwmeester, wordt op do. 26 september a.s. gepreseteerd. In deze publicatie wordt ruim aandacht geschonken aan de ontwerpstudie voor het St. Annaterrein door Studio PROTOTYPE met ZUS [Zones Urbaines Sensibles] en Bureau Rekenruimte.

Oog voor de buurt is een programma van Atelier Rijksbouwmeester en is gericht op het stimuleren van ontwerpkracht in wijken en in gebieden waar leefbaarheidskwesties een toenemende rol spelen. Met multidisciplinaire ontwerpteams wordt gewerkt aan zowel sociale als fysieke vraagstukken in grootstedelijke wijken, krimpgebieden en anticipeerregio’s, waarbij de leefbaarheid van de bewoners steeds centraal staat. Het magazine bundelt de verhalen en ervaringen van betrokkenen en biedt daarmee een inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in stedelijke vernieuwing of wijkaanpak.
Het magazine bundelt de verhalen en ervaringen van betrokkenen en biedt daarmee een inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in stedelijke vernieuwing of wijkaanpak.
Het bevat interviews met o.a. Kristian Koreman (ZUS), Hans Karssenberg (STIPO) en Reimar von Meding (KAW), Olv Klijn (.FABRIC), Arjen van Susteren (RnR Group) Ergün Erkocu (architect CONCEPT0031) & Cihan Buğdacı (Gentlemen A.R.T.) en Dennis van Heteren (Gemeente Emmen). Vanaf eind september verschijnt het magazine ook online op