DE WERELDBURGER

Vanuit de wederopbouwperiode begin jaren ‘50 zijn in Amsterdam Nieuw-West een aantal unieke scholen gebouwd. Deze gebouwen vormen een belangrijk onderdeel van het modern cultureel erfgoed van de stad Amsterdam. Één van deze scholen is het gebouw van de onderwijsinstelling de Wereldburger (de voormalige Witte Tulp), ontworpen door J.J. van Leeuwen. Het gebouw wordt door zijn bijzondere typologie gerekend tot een Z- school, wat zich kenmerkt door een duidelijke gebouwstructuur, de ruime opzet van de buitenspeelplaatsen en de ruime lokalen, welke tweezijdig van daglicht en uitzicht genieten. In de loop der jaren is de school aangepast aan de eisen die volgden uit de verschillende veranderingen binnen het onderwijs, echter zonder de intrinsieke uitgangspunten van het oorspronkelijk ontwerp te respecteren. De huidige staat van de school in combinatie met de toekomstige ontwikkeling van zowel het onderwijs als de onderwijsinstelling zelf, vraagt om een grondige renovatie.

Het oorspronkelijk ontwerp en de bestaande structuur van het gebouw bieden aanknopingspunten om het gebouw in de toekomst geschikt te maken voor moderne onderwijsvormen in het primair onderwijs. De unieke ‘portiek ontsluitingen’ van de trappenhuizen worden verruimd en worden ingezet als leerhuizen. Ieder leerhuis wordt gekoppeld aan maximaal vier klaslokalen. Juist in de huidige tijd met een toenemende prestatiedruk en de prikkels van buitenaf is er behoefte aan duidelijke basis voor het kind. De leerhuizen geven het kind deze duidelijke (thuis) basis, waar ruimte is voor individuele aandacht van de docent, maar waar ook in groepsvormen gewerkt kan worden. Het voordeel van de nieuwe leerhuizen is dat er rustige en kleinschalige ruimten worden gecreëerd, wat ervoor zorgt dat de concentratie van het kind wordt gewaarborgd. 

De leerhuizen krijgen een warme uitstraling, waardoor de ruimten gaan aanvoelen als een huiskamer. Het wereldburgerschap kan hier thematisch aan gekoppeld worden door de verschillende leerhuizen te voorzien van een wereldthema. Dit versterkt de identiteit van de school.  De buitenruimte van de school wordt duidelijk ingekaderd, als een stempel binnen het stadspark Osdorp. Door deze strategie wordt een duidelijke begrenzing gecreëerd tussen park en schoolplein. Dit komt ten goede van de veiligheid en van het gevoel van geborgenheid. Ook zorgt de sloop van het bestaande vrijstaande vleugel aan de parkzijde voor de gewenste relatie met het park.  Door de geïntroduceerde strategie van studio PROTOTYPE wordt de oorspronkelijke gedachte van het gebouw nieuw leven ingeblazen en heeft het gebouw weer de plek die het verdient in de stedenbouwkundige en de sociale structuur van Amsterdam Nieuw – West.project basisschool de Wereldburger
opdrachtgever stichting Mevrouw Meijer
gebruiker basisschool de Witte Tulp
functie basisschool
ontwerp en directie studio PROTOTYPE
ontwerpteam Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden
projectteam Ries van den Bosch, Mitchel Verkuijlen, Nout Barentsen, Luca Vatteroni,
 Georgie McEwan, Elisa Cardinali