VILLA SINT ANNA

Het huis toont vleugen van een klassiek moderne schoonheid en laat door zijn bescheidenheid een krachtige relatie zien met een bijzonder stukje Nijmegen. Het plot aan de sint Annastraat is opgedeeld en was onderdeel van een landgoed dat in eigendom was van de familie Vroom. Studio PROTOTYPE ontwierp een-laags volume, welke volledig is georiënteerd op het groen en dienst staat van het landschap. Hoge monumentale bomen vormen een mooi contrast met het lichte horizontale volume. Deze villa is te gast in het landschap en stelt zich bescheiden op naar de prominente entreelaan van Nijmegen. Een deel van het programma, zoals de master bedroom, werkplek & berging is onder het landschap gesitueerd. Deze ingreep schept weer een ander een perspectief op het landschap. Het basisvolume wordt opgebouwd uit massa’s van een andere schaal. De positie zorgt voor een mooie graduele overgang tussen buiten & binnen. Dit wordt afgewisseld met grote glasvlakken, opgespannen tussen de massieve muren. Dit contrast zorgt voor een mooi samenspel van open versus gesloten, licht versus donker en uitzicht versus beslotenheid. Ter plekke van de entree is dit uitgewerkt in de vorm van een indrukwekkend panoramavenster. Dit geeft de bezoeker bij de voordeur al een doorkijk naar het landschap. Het huis is opgebouwd uit speciaal ontworpen keramische geprofileerde gevelpanelen en zijn voorzien van een licht glazuur. Het geheel is geïnspireerd door het warm modernisme dat Nijmegen rijk is.Villa St Annastraat Nijmegen
opdrachtgever particulier
functie woonvilla
grootte  300 m2
periode 2017-2021
ontwerp  studio PROTOTYPE
ontwerpteam  Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden, Steven Otten, Luca Vatteroni
uitvoering gevel NBK Keramik GmbH
status  voltooid
fotografie Jeroen Musch
bijzonderheid eervolle vermelding ACN