VILLA NUMANSDORPVilla Numansdorp Numansdorp
opdrachtgever  Particulier
functie  woon
grootte  400m2
periode  2017-heden
ontwerp studio PROTOTYPE
ontwerpteam Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden, Luca Vatteroni
status  structuurplan