ENTREE PIETER BAAN CENTRUM

De observatiekliniek Pieter Baan Centrum wordt verplaatst naar nieuwbouw binnen de bestaande locatie van de Oostvaarderskliniek in Almere. De entree van het Pieter Baan Centrum wordt separaat van de nieuwbouw Pieter Baan Centrum gepositioneerd aan de Carl Barksweg, als onderdeel van de stedenbouwkundige eenheid van de Oostvaarderskliniek. De opgave van het entreegebouw van de Oostvaarderskliniek kenmerkt zich door een sterk aanwezig kader van randvoorwaarden, welke de ontwerper de kans bieden om het unieke in de opgave naar boven te halen. Zo vormen de indrukwekkend lange lijnen van de clearzone een bijna surrealistisch en poëtisch landschap en vormen daardoor een uniek uitgangspunt voor deze opgave.

Het entreegebouw is opgebouwd uit een sequentie van ruimtelijke ervaringen. Deze zones spelen afzonderlijk in op de persoonlijke beleving van de ruimte. De ontvangst gaat uit van een open patio buitenruimte, van waaruit de entree wordt benaderd als overzichtelijke ruimte met maximaal doorzicht. Het intermediaire gedeelte is juist ontworpen als een hoge ruimte, waar het accent gelegd wordt op de leegte en waar het invallende daglicht op indrukwekkende wijze wordt beleefd. Als slotstuk en als overgang naar de route tot het Pieter Baan Centrum is er bewust een in hoogte gedrukte wachtruimte ontworpen. De begrenzingen van de clearzone worden hier gecontinueerd naar het hart van deze ruimte. In contrast met de achterliggende hoge ruimte zorgt dit voor een moment van bezinning in de richting van de oneindige lijnen van de clearzone. Op deze wijze heeft de totale compilatie aan ruimten een specifieke betekenis voor elke afzonderlijke bezoeker.

conceptEntree Pieter Baan Centrum Almere
opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
functie psychiatrische observatiekliniek
grootte 200m2
periode 2015-2017
ontwerp studio PROTOTYPE
ontwerpteam Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden
projectteam  Janne van Berlo, Nout Barentsen
status technisch ontwerp