HORST AAN DE MAAS

De Limburgse gemeente Horst aan de Maas, met ruim 40.000 inwoners, huisvest een groep van ongeveer 3000 arbeidsmigranten die steeds voor korte perioden in de omgeving werken. Binnen deze groep migranten is vraag naar kwalitatief goede en kleinschalige huisvesting. Op dit moment wonen veel van hen op erven en in semi-legale situaties op campings. De verwachting is dat de vraag naar short stay huisvesting in de nabije toekomst verder groeit. Een aantal van de huidige huisvestingslocaties gaat verdwijnen en de groep arbeidsmigranten blijft snel groeien. Tegelijkertijd is er sprake van leegstand en krimp in Horst aan de Maas. De groeiende aanwezigheid van arbeidsmigranten in de gemeente kan wellicht bijdragen aan de oplossing van een aantal problemen die hierdoor zij ontstaan. Studio PROTOTYPE voerde in opdracht van zorggroep Dichterbij een marktanalyse uit naar de aanwezigheid van arbeidsmigranten en andere woonurgenten in de gemeente Horst aan de Maas om de potentie voor short-stay huisvestingsvormen in kaart te brengen. Vanuit deze marktanalyse zal op een concrete locatie de ruimtelijke implicaties van short stay herbestemming in Horst aan de Maas ontwerpend onderzocht worden.

analyse werkgelegenheid, concentratie en toekomstvisiemarktanalyse gemeente Horst aan de Maas
opdrachtgever  zorggroep Dichterbij
periode 2014
onderzoeksteam Jeroen Steenvoorden, Maarten v. Kesteren, Jeroen Spee
status  afgerond