VEGHELS BUITEN

Het ontwerp voor het Druivenhof gaat uit van twee duidelijk ontworpen schuurvolumes welke gezamenlijk een druivenhof omarmen. De formele toegangen van het hofensemble worden begeleid door de beide grote schuurvolumes. Het lage gedeelte van het ensemble wordt verzacht door een route welke als een poorten zijn ontworpen. Deze onderdoorgangen naar het druivenhof zijn vormgegeven als open pergolaconstructies die het karakter van het druivenhof versterken. De omsloten groene tuin van het druivenhof fungeert als groenvoorziening, zonwering en als speelgebied voor kinderen. De druiven staan symbool voor de samenhang en levensvreugde binnen het hof en stimuleren het zelfvoorzienend vermogen en het duurzame karakter. Binnen het hof fungeert het grote schuurvolume als sociale hoeksteen van gemeenschappelijke activeerden. Het plan en voorziet de toekomstige bewoners in een grote variëteit aan verschillende woningtypen. De woningen variëren in grootten van 140m2 tot de kleinste woningen; type studio met een grootte van maximaal 50m2. Binnen het plan is er de mogelijkheid om twee kleine woningen te combineren tot een grotere woning, waardoor er woningen met meerdere lagen ontstaan. De woonschuren van het druivenhof zijn uitgewerkt met een archetypische houten gevelstructuur als basis. Binnen deze gevelstructuur is de overgang tussen binnen en buiten op diverse plekken verzacht door op een bijzondere manier openingen te creëren voor geïntegreerde buitenruimten voor de woningen, druivenkassen, open pergola’s en groene dakpatios als buitenruimte waarbij het daglicht door de gevelstructuur op een subtiele wijze wordt gefilterd. De buitenruimten van de woningen zijn veel al georganiseerd als tuin of als loggia's. Het omliggende landschap wordt gevormd door een structuur van lage stenen muurtjes welke hun oorsprong vinden in het hofensemble en de bewoners begeleiden naar het binnenhof. Deze stenen muren variëren in hoogtes en geven hiermee het diverse karakter van de buitentuinen weer.Veghel’s Buiten Veghel
opdrachtgever Gemeente Veghel
grootte 3500 m2
periode 2012
ontwerp Studio PROTOTYPE
ontwerpteam Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden
status voorlopig ontwerp