U24 NOORDGEBOUW

Het Noordgebouw is onderdeel van Utrechtse stationsgebied, het meest dynamische knooppunt van Nederland. De ambitie is om op deze plek een 24 uurs gebouw te creëren waarin de stedelijke dynamiek van de plek wordt gecontinueerd. Deze 24 uurs dynamiek wordt gegenereerd door functies samen te brengen welke elkaar aanvullen en versterken. Er ontstaat synergie in gebruik door ontmoeting en uitwisseling te stimuleren en voorzieningen te delen. Binnen het concept van het gebouw wordt het ontmoeten centraal gesteld en vormgegeven als getrapte vallei welke fungeert als kloppend hart. Een spel van trappen, vides en ontmoetingsplekken vormt een verticaal landschap diagonaal door het gebouw. Binnen dit landschap zijn publieke functies als hotel foyer, creative valley, horeca, congres en retail opgenomen. Het verticale landschap mondt uit in een groen daklandschap, met uitzicht over de skyline van Utrecht. De getrapte vorm van de dakniveaus geeft het gebouw een sculpturaal silhouet en creëert een schaal welke aansluit op de schaal van de utrechtse binnenstad. Het daklandschap faciliteert diverse beschutte buitenruimten welke hoog boven de stad een voortzetting van de binnenwereld vormen. Het U24 gebouw vormt niet alleen onderdeel van het stedelijk knooppunt, maar fungeert zelf als stedelijk knooppunt, een 24uurs machine waar het stedelijk leven en de dynamiek van de stad wordt voortgezet.U24 Noordgebouw Utrecht
opdrachtgever Dura Vermeer + NIC commercieel vastgoed
functie kantoor, wonen, hotel, horeca, winkels
periode 2013-2014
grootte 20.000 m2
ontwerp OIII Architecten & Studio PROTOTYPE
ontwerpteam Maarten Sanders, Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden
projectteam Florian Nelemans, Guido Greijdanus
status gewonnen prijsvraag