E12 BITTERFELD-WOLFEN

Bitterfeld Wolfen is een fusie verschillende gemeenten in de provincie Sachsen-Anhalt. De steden Bitterfeld en Wolfen floreerde in DDR tijd door zware en industrie en arbeid: “Chemistry brings bread, welfare and beauty”. Na de sluiting van de bruinkoolmijn werd de aandacht verschoven naar de natuur en omgevingskwaliteit en recreatie. Het gebied dat eens bekend stond als ecologisch rampgebied, is nu een uniek gecultiveerd landschap waarin de verschillende ingrepen als contrasten binnen het landschap zichtbaar zijn. De contrasten in het landschap zijn ook binnen het stedelijk weefsel zichtbaar; 150 jaar zware industrie heeft diepe sporen achtergelaten. Vele voormalige industriegebieden zijn “open wonden” binnen het stedelijke weefsel, met als gevolg geïsoleerde gebieden met een verloren identiteit. Anders dan in de DDR tijd vormt nu de natuurlijke omgeving de basis voor een nieuwe stedelijke strategie. Deze stedenbouwkundige strategie, “Nature, brings breath, welfare and beauty” introduceert vijf principes: een stedelijke loper, een groenconnector, route en plekken verankering, stedelijke duurzaamheid en waterbeleving. Met deze strategie wordt de nieuwe identiteit van Bitterfeld Wolfen vormgegeven. De residential area kenmerkt zich als een tabula rasa, welke aan weerszijden is begrensd door twee groenparken. Als intermediair tussen deze parken wordt een labyrintstructuur voorgesteld, dit labyrint is opgebouwd uit een lint van woningen welke verschillende groenhoven omsluit en verbindt. De woningen kenmerken zich door een brede beukmaat waardoor het contact met de natuur en omgeving centraal staat. Dit lint wordt tot uitdrukking gebracht in de plintzone van de woningen, verschillende kleine en grotere patio’s zorgen voor een koppeling tussen de woningen en waarborgen de continuïteit van het lint.

strategie woongebied Bitterfeld

circulatie energie en ecologische stromen plangebied

typologisch overzicht woningenNATURE BRINGS  BREATH, WELFARE AND BEAUTY
NBBWB Bitterfeld-Wolfen
opdrachtgever  gemeente Bitterfeld-Wolfen
functie stedenbouwkundig plan
periode 2013
ontwerpteam Jeroen Spee, Jeroen Steenvoorden
projectteam Gijs van Suijlichem, Jan Paulus Hoogterp,
 Titus Lammertse, Jan Huis in 't Veld
status ontwerpcompetitie