VERBOUW OOSTVAARDERSKLINIEK OPGELEVERD

VERBOUW OOSTVAARDERSKLINIEK OPGELEVERD

Vanuit de integratie van het nieuwe Pieter Baan Centrum als onderdeel van de stedenbouwkundige eenheid van de Oostvaarderskliniek zijn er het afgelopen jaar diverse verbouwingen in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gereedgekomen. Studio PROTOTYPE ontwierp deze aanpassingen en zorgde voor de esthetische begeleiding i.s.m. Voorberg Bouwkunde. Het ontwerpteam heeft getracht in de taal en het oorspronkelijke gedachtengoed van het ontwerp de verschillende invullingen naadloos te laten aansluiten bij de bestaande context. Het Pieter Baan Centrum is onlangs geopend door Minister Dekker en de huisvesting is inmiddels in gebruik genomen.