TUSSENPRESENTATIE MINSTERIE BZK SHORT STAY CITY

TUSSENPRESENTATIE MINSTERIE BZK SHORT STAY CITY

Dinsdag 13 mei presenteerde studio PROTOTYPE & ZUS (Zones Urbaines Sensibles) de tussentijdse resultaten voor het onderzoek Short Stay City. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK en provincie Limburg en in samenwerking met o.a. Wonen Limburg. Het onderzoek speelt in op een tendens waarin groeiende mobiliteit, globalisering en steeds dynamischere woonbehoeften nieuwe eisen stellen aan de fysieke stad. Het is belangrijk na te denken over nieuwe en meer flexibele vormen van wonen, werken en verpozen. Dit onderzoek is naast een analyse van de huidige stand van zaken ook een voorzichtige opmaat naar bouwbare antwoorden op nieuwe eisen die woonurgenten aan‘hun’ woonomgeving stellen. Eind juni wordt het definitieve resultaat gepresenteerd, dit zal gebeuren in de vorm van een lunchlezing.