START BOUW VILLA HD

START BOUW VILLA HD

Afgelopen maand is door Bink Bouw gestart met de uitvoeringswerkzaamheden voor de villa HD in Schoorl. De totale bouwtijd neemt acht maanden in beslag en de villa zal begin oktober 2014 worden opgeleverd. De bijzondere geprofileerde aluminium gevel en de massief stalen kopgevel worden uitgevoerd door Elshof metaaldak. De kopgevel zal de eerste massief wals-stalen kopgevel van Nederland worden, de stalen gevel is voorzien van een speciale ontwikkelde coating in samenwerking met Dunia Coatings. Studio PROTOTYPE vervult een belangrijke coördinerende rol tussen de hoofdaannemer en een aantal van de uitvoerende partijen en leveranciers, waarbij zal worden gestuurd op kwaliteit, budget en planning.