PROTOTYPE WINT PRIJSVRAAG THEO VAN GOGH PARK OP IJBURG

PROTOTYPE WINT PRIJSVRAAG THEO VAN GOGH PARK OP IJBURG

De gezamenlijke inzending van KC Projects en Studio PROTOTYPE is door Stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam verkozen tot winnend ontwerp voor de horecalocatie in het Theo van Gogh Park in Amsterdam. De inzending bestond uit een uitgebreid horecaconcept en een ruimtelijke visie voor het beoogde paviljoen. Het paviljoen Thuiz is vormgegeven als een nieuw type gebouw, welke is geïnspireerd is op het originele principe van een ziggurat. Een gebouw dat zowel door kinderen en volwassenen bestormd, beklommen en ontdekt wil worden. Een herkenbaar ruimtelijk object welke een thuisplek is voor iedere IJburger.
Het ontwerp is tot stand gekomen in een integraal ontwerpteam, waar naast PROTOTYPE, Framework (interieur) en ABT Advies (installaties) onderdeel van uit maakten.
 
Het stadsdeel roemt het ontwerp: De integrale samenwerking heeft geresulteerd in een bijzonder vormgegeven en duurzaam gebouw, passend binnen de huidige vormen van het Theo van Gogh park. De zigguratvorm daagt uit, is fantasierijk en past binnen de verschillende lagen van het park. 

Zowel de vorm van de presentatie, het aangeboden plan van aanpak als de maquette zijn van hoge kwaliteit. Hieruit straalt visie, overtuiging inzet en kwaliteit. De selectiecommissie is ervan overtuigd dat paviljoen Thuiz een positieve meerwaarde zal hebben voor de bewoners van IJburg, de omliggende buurt en park. De selectiecommissie is unaniem in haar voordracht van Paviljoen Thuiz aan het dagelijks bestuur als winnaar van de prijsvraag horecavoorziening Theo van Gogh Park.