INZENDING VAN STUDIO PROTOTYPE VOOR NIEUW WARMTEHUB STATION IN ROTTERDAM

INZENDING VAN STUDIO PROTOTYPE VOOR NIEUW WARMTEHUB STATION IN ROTTERDAM

Studio PROTOTYPE’s ontwerp voor de prijsvraag voor een nieuwe warmtehub in het Maashaven gebied in Rotterdam is vormgegeven als een gebouw die zowel de schalen en sferen van de bestaande havenmonumenten als van de nieuwe stad adopteert. De strengheid en de ritmiek van de oude haven fungeert als inspiratiebron, maar wordt op een moderne wijze vertaald in semi-transparante volumes welke op subtiele wijze in elkaar grijpen en zodiende ruimte scheppen voor de omgeving en openbare ruimte. Er ontstaat hierbij een fascinerend schouwspel aan constrasten tussen open en gesloten, licht en donker, grof en fijn. Dit resulteert in een dynamisch gebouw, de Maaskracht, welke als katalysator het havengebied weer tot leven wekt.