INTEGRATIE PIETER BAAN CENTRUM BINNEN DE OOSTVAARDERSKLINIEK

INTEGRATIE PIETER BAAN CENTRUM BINNEN DE OOSTVAARDERSKLINIEK

Met de integratie van het Pieter Baan Centrum binnen de Oostvaarderskliniek is een nieuw huisvestingsvraagstuk ontstaan. Om deze huisvesting te realiseren, dienen verschillende functies hergestructureerd geworden. Deze verschillende onderdelen en functies worden ontworpen door studio PROTOTYPE.