STUDIO PROTOTYPE IN ARCHITECTUUR JAARBOEK

16-5-2016

STUDIO PROTOTYPE IN ARCHITECTUUR JAARBOEK

Studio PROTOTYPE is gepubliceerd in het architectuur jaarboek 2015-2016 met Villa Schoorl.
PUBLICATIE SHORT STAY CITY

06-11-2014

PUBLICATIE SHORT STAY CITY

Short Stay City is een onderzoek naar kortstondige woonvormen, woonurgentie en arbeidsmigratie in Nederland. Met behulp van data-analyse, best practices en interviews wordt een beeld geschetst van een groeiend onderdeel van de samenleving met wensen en behoeften waarop het huidige stedelijk landschap nog niet voldoende is uitgerust.
OOG VOOR DE BUURT

30-9-2013

OOG VOOR DE BUURT

Project St. Anna gepubliceerd in een uitgave van de Rijksvastgoed dienst, Oog voor de Buurt, dat ingaat op het vergroten van de leefbaarheid van aandachtswijken in Nederland